Lydnadsträning för små hundar

Nu var det länge sen det uppdaterades här men det har varit mycket att ställa om sedan studierna numera är på praktiskt stadie alltså klinikverksamhet. Långa dagar och sedan plugg när man kommer hem men visst är det värt det... alla gånger.

Men här tänkte jag fortsätta att förklara hur jag tränar lydnad med mina hundar som inte är så stora. Först tänkte jag beskriva höger om halt. Som sagt tidigare ska man i största möjliga mån tänka på att börja med höger fot för att få hunden några extra tiondelar av en sekund att reagera. Vad gäller träning inför momentet linförighet/fritt följ är det viktigt att svänger och halter ser så lätta och snabba ut som möjligt för att få högsta möjliga poäng. Höger om halt är lite enklare för hunden då den ska följa vänster ben och för att få det se så snyggt ut som möjligt är det bra att stanna på samma linje man kommer ifrån. Det betyder att man vinklar höger fot 90 grader när man ska göra halt för att i princip stanna på samma spår.

När det gäller vänster om halt kan man bara bakvända höger om halt och vinkla vänster fot 90 grader och sedan stanna. Detta kräver dock att hunden är 100% med för att kunna svänga rumpan 90 grader och sätta sig snyggt. Därför har jag börjat hinta till hunden här att det är dags for vänstersväng eller vänsterhalt. Jag vinklar därför vänster fot ca 45 grader inför svängen innan sätter sedan ned högerfot 90 grader på samma linje jag kom ifrån och därför kan vänster fot bara slinka in och hjälpa hunden till ursprungsposition.

Det underlättar för hunden om man konsekvent startar med samma fot och konsekvent avslutar halten med samma fot, alltså i dessa halter stannar vänster fot sist. Det är vänster ben hunden ska följa och om den ser att höger fot redan stannat kan träna hunden i att förstå att det är dags för halt.

När det är dags för helt om marsch eller helt om halt gäller det oxå att upprepa samma gångmönster för att en liten hund ska känna sig söker och kan försutsäga var den stora människan ska någonstans för att kunna hålla sig så nära som möjligt.

Träna på ni därute med mindre hundar!!
RSS 2.0